Конкурс Библиотека, Бургас – Burgas Library competition

локация : Бургас
тип: конкурс- обществена
година: 2014
площ: 9500 m2
клиент: Община Бургас

Модерен oт една страна и добре познат облик от друга се сблъскват в това наше предложение за нова библиотека и културен център на гр. Бургас.
Сградата на старата Немска болница от 1931 г., която бе в изключително незадоволително състояние, следва да бъде санирана, разширена с ново тяло и да придобие съвсем нова функция. Новата вълна на знание и изкуство се сблъсква с класическите ценности и живее в симбиоза с тях.
Сградата трябва да помещава библиотечните отдели и фонда на града, разположени на 4 нива в новото разширение. Старата сграда приема ролята на експозиционна площ за временни и постоянни изложби на модерно изкуство. Организаирани са места за четене на открито на покривната градина и в амфитеатъра във вътрешния двор. Както арт кафе и зала за семинари и представяния.