Сграда на отдел поддръжка, л-ще Варна

местонахождение: л-ще Варна

тип: промишлена

година: 2009-2010

площ: 2500 м2

клиент: Фрапорт-ТСЕМ АД