Триъгълната къща, кв. Галата, Варна
Triangle house, Varna

локация: кв.Галата, гр. Варна
тип: жилищна
година: 2019
площ: 250 м2
клиент: частно лице