Kонкурс Форос сити, кв. Крайморие, Бургас – Foros city, competition, Kraimorie, Burgas

2-ра награда (неприсъдена първа- победители в конкурса)

локация: кв. Крайморие, гр. Бургас
тип: конкурс – жилищна, обществена,
година: 2014-15
площ: 1000 дка- градоустройство, ок.250 000 м2 РЗП
клиент: Форос Дивелопмънт ООД
участие в екип с арх. Борислав Игнатов

Разположен на обширна територия на нос Форос, южно от Бургас, върху останки от древното едноименно селище, нов тип квартал, съчетаващ в себе си характерни природни дадености, археологически находки и модерни форми на обитаване бе целта на тази разработа скоято спечелихме обявения от инвеститора конкурс . Групираните около централната ос апартаментни жилищни сгради отстъпват място на терасовидно разположени еднофамилни къщи в посока морето на изток и запад. С множество обслужващи дейности- детска градина, спортен център, магазини, ресторанти и яхтено пристанище.