Tърговски център „Maма и Аз“

локация: кв. Левски,гр. Варна

тип: обществена, интериор на общи части

година: 2011

площ: 1050 м2

клиент: Планекс Холдинг ООД