Кои сме ние?

АМАРХ е архитектурна фирма с над 12-годишен опит в проектирането.

АМАРХ е основана под името АМ Проджект през септември 2008 г. от мен, арх. Александър Минчев. След успешно завършено образование в ТУ Дрезден, Германия през 2005 г. и съвместна работа с утвърдени архитектурни бюра в периода 2006-2008 г. предприех начинанието да отворя собствено студио.

За периода от 2008 до сега сме разработили повече от 60 проекта, с площ от 200 до 25000 м2, голяма част от които реализирани.

Спечелили сме 3 архитектурни конкурса – „Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона“, гр. Варна (с последващ работен проект и реализация), Дизайн на кръгови кръстовища в града и градоустройствен конкурс за мултифункционален квартал „Форос сити“, кв. Крайморие,гр. Бургас. Призьори сме и с 3-то място за Еко селище с. Здравец край Варна и 4-то- за Библиотека и културен център,гр. Бургас.

През 2012 г. получихме номинация за сграда на годината в категория Промишлени сгради за основната сграда по подръжка на Летище Варна.

В периода 2010-2014 г. АМАРХ си партнира успешно с фирма Планекс в областта на работното проектиране над редица обекти.

През 2016-2017 г. Изработихме съвместно с архитектурното бюро Architects for Urbanity, Rotterdam работния проект за „ Нова сграда на Регионална библиотека Пенчо Славейков“, гр. Варна.

Обичаме да влагаме емоция и персонално отношение във всеки проект, неотстъпвайки от професионализма. Съобразяваме се с персоналните изисквания на клиента, но и не пристъпваме определени архитектурни принципи. Търсим взаимовръзка с околната среда, а ако тя не е естетически издържана- търсим контраста с нея.

Какво предлагаме?

Предлагаме комплексни проектантски услуги:

 • проектиране във всички фази и всички проектни части , вкл. 1-ва категория обекти – жилищни, промишлени и обществени сгради
 • градоустройствени разработки, ПУП-ПРЗ
 • предпроектни проучвания  и анализ на инвестиционното намерение
 • 3D визуализции и презентации
 • количествено- стойностни сметки и тръжна документация
 • архитектурно заснемане  и узаконяване

Защото бихте желали да работите с нас!

 • проектираме  качествена, съвременна архитектура на високо европейско ниво, с високи енергийно-ефективни характеристики
 • познаваме подробно съвременните  строителни процеси, системи и детайли
 • проектираме изцяло в BIM- среда,  вкл. и конструкции, което оптимизира и прецизира целия процес, вкл. определяне на количества, симулация на ослънчаване на сградата, визуализирането и на ранен етап и др.
 • имаме опит в работното проектиране на комплексни, взискателни проекти – жилищни сгради, библиотеки, хотели с площ до ок. 25 000 м2
 • изискваме същото високо качество от всички инженерни специалности с които работим
 • поддържамe добри и активни контакти с местната администрация
 • работим на конкурентни цени, въпреки по-доброто качество на услугите