АМАРХ архитектурно студио
ул. „Генерал Столетов“ 3,
ет.2, офис 7,
Варна, 9200

AMARCH architectural studio
3, Gen.Stoletov Str.
Fl.2, Office 7
9002-Varna, BG

t. +359 888 333 266
e. amarch.office01@gmail.com
w. https://www.amarch.bg

арх. Александър Минчев, управляващ архитект, основател

arch. Alexander Minchev, managing architect, founder

 

 

 

Очакваме Вашите запитвания по всички въпроси свързани с проектиране, строителство, предпоректни проучвания, узаконяване!

We look forward to your inquiries on all matters related to design, redesign, pre-design studies, technical pass and building legalization!